blogs

tin tức về nhượng quyền thương hiệu

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và câu chuyện làm ngược khi xây dựng King Coffee

16

12-2023

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và câu chuyện làm ngược khi xây dựng King Coffee

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận giải thưởng “Top50 GLOBAL Professional & Career Women Awards 2023”